Poradenstvo pre prenájom plachetnice

Dovolenka na plachetnici

Dovolenka na plachetnici nemusí byť pre vás nedosiahnuteľným snom. Cenovo možno prenájom plachetnice porovnať s prenájmom luxusnejšieho apartmánu. Jediným rozdielom je výhľad, ktorý je každý deň a v každom okamihu iný a more iba pár krokov. Ale dôležité sú aj zážitky a skutočné dobrodružstvá.

Termín prenájmu plachetnice

Štandardná doba prenájmu lode je jeden týždeň od soboty do soboty. Check-in (prevzatie lode) je zvyčajne v popoludňajších hodinách medzi 16.00-17.00 hodinou a check-out (odovzdanie lode) je medzi 8.00 a 9.00 hodinou ráno.

Cena nájmu plachetnice

Pre prenájom plachetnice nie je potrebná návšteva agentúry ani prístavu. Všetko čo potrebujete nájdete na našej internetovej stránke a prenájom potvrdíte on-line spôsobom. V našej ponuke je viac ako 3000 lodí z rôznych destinácií na Jadrane, v Stredomorí a inde vo svete.

Proces nájmu

Pre prenájom plachetnice nie je potrebná návšteva agentúry ani prístavu. Všetko čo potrebujete nájdete na našej internetovej stránke a prenájom potvrdíte on-line spôsobom. V našej ponuke je viac ako 3000 lodí z rôznych destinácií na Jadrane, v Stredomorí a inde vo svete.

Skipper

Plachetnicu si môžete prenajať aj v prípade že nemáte skúšku veliteľa námorného rekreačného plavidla pobrežnej plavby a nevlastníne VHF licenciu, za predpokladu, že si zabezpečíte skippera -, ktorý namiesto vás vedie plachetnicu alebo motorovú jachtu, a je držiteľom VHF licencie, alebo si ho môžete jednoducho prenajať.

Rezervácia

Rezervácia plachetnice alebo iného plavidla bude potvrdená po úhrade 50% ceny nájmu plavidla, ktoré ste si vybrali a vyhovuje vašim požiadavkám, a úhrady nákladov na rezerváciu vo výške 15 €/. Následne vám vystavíme rozpočet predbežných nákladov pre rezerváciu plavidla.